TVS、ESD系列保護器件

更新:2014-11-9 21:46:22      點擊:
  • 品牌:   
  • 型號:   
  • 市場價:    元
  • 優惠價:    元 (已有 0 人購買)
  • 在線訂購   加入收藏
產品介紹
SOD323-TxxC  TVS、ESD目錄                          HXSOD323-TxxC  TVS、ESD Catalog
TVS、ESD系列保護器件
NO. 產品
Production
VBR(V)@1mA VWM(V) VFM(V)@IP=1A Vc(V)@8/[email protected] IP(uA) CJ(PF)
1 Uni-T03 4 3.3 7 [email protected] 5 3 - 5
2 Bi-T03C 4 3.3 7 [email protected] 5 3 - 5
3 Uni-T05 6 5 9.8 [email protected] 5 3 - 5
4 Bi-T05C 6 5 9.8 [email protected] 5 3 - 5
5 Uni-T08 8.5 8 13.4 [email protected] 2 3 - 5
6 Bi-T08C 8.5 8 13.4 [email protected] 2 3 - 5
7 Uni-T12 13.3 12 19 [email protected] 1 3 - 5
8 Bi-T12C 13.3 12 19 [email protected] 1 3 - 5
9 Uni-T15 16.7 15 24 [email protected] 1 3 - 5
10 Bi-T15C 16.7 15 24 [email protected] 1 3 - 5
11 Uni-T18 20 18 29 [email protected] 1 3 - 5
12 Bi-T18C 20 18 29 [email protected] 1 3 - 5
13 Uni-T24 26.7 25 43 [email protected] 1 3 - 5
14 Bi-T24C 26.7 25 43 [email protected] 1 3 - 5
HXSOD323-TxxC  TVS、ESD系列保護器件
序號 參數 最小擊穿電壓@1mA 工作峰值電壓 最大嵌位電壓@IP=1A 最大嵌位電壓@8/[email protected] 最大漏電流@VWM 典型電容@0V,1MHz
符號 VBR VWM VF VC ID CJ
Unit V V V V uA pF
1 Uni-T03 4 3.3 7 [email protected] 5 3 - 5
2 Bi-T03C 4 3.3 7 [email protected]
3 Uni-T05 6 5 9.8 [email protected]
4 Bi-T05C 6 5 9.8 [email protected]
5 Uni-T08 8.5 8 13.4 [email protected] 2
6 Bi-T08C 8.5 8 13.4 [email protected]
7 Uni-T12 13.3 12 19 [email protected] 1
8 Bi-T12C 13.3 12 19 [email protected]
9 Uni-T15 16.7 15 24 [email protected]
10 Bi-T15C 16.7 15 24 [email protected]
11 Uni-T18 20 18 29 [email protected]
12 Bi-T18C 20 18 29 [email protected]
13 Uni-T24 26.7 25 43 [email protected]
14 Bi-T24C 26.7 25 43 [email protected]
更多產品
福建十一选五免费预测